i
Lukk vinduet
HAV Eiendom AS

Utvikler/eier

HAV Eiendom AS er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF og har som formål å tilrettelegge for byutvikling i Bjørvika gjennom utvikling, forvaltning, utleie, kjøp og salg av fast eiendom

Utviklingen av HAV Eiendom AS sjønære tomter i Bjørvika vil strekke seg over flere år og fremdriften koordineres bl. a. med omleggingen av riksveisanlegget og flytting av havnedriften fra område.

HAV Eiendom AS

Utvikler/eier

Olav Thon Gruppen omsatte i 2011 for ca. 8 milliarder kroner og sysselsetter ca. 3000 årsverk. Gruppen eier idag ca. 450 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Under eiendomsvirksomhet er selskapets strategi å erverve, utvikle og eie eiendommer med sentral beliggenhet. Selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskapning på lang sikt ved å fokusere på effektiv drift og videreutvikling av eiendomsporteføljen.

Diagonale

Diagonale natt

9 etasjeplan

Diagonale består av to bygg. Et kontor og et studentboligbygg. Kontorbygget får 9 etasjer. Gateplanet er forbeholdt handel og bevertering, mens de øvrige åtte etasjene blir kontorer. I tillegg vil Diagonale ha to underetasjer som knytter byggene sammen, med fellesfasiliteter som parkering.

Diagonale natt

2017

innflytting

Beregnet innflytting er årskiftet 2017/2018. Da vil det aller meste av infrastruktur i området være på plass. Arkitekter er Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo

Diagonale

Kontor

20 000

arbeidsplasser

30 000

mennesker

410 000

kvadratmeter næringsarealer skal utvikles i Bjørvika

DNB

DNB

Totalt vil DNBs nye hovedkontor i OperaKvarteret bestå av tre bygninger på totalt ca. 85 000 m 2 inklusive arealer under bakken. Banken skal inn med ca. 4 500 medarbeidere. Under bakkenivå vil de tre bygningene bli knyttet sammen med en overlyst passasje. Dette blir det nye hovedkontorets hovedpulsåre.

Deloitte

Deloitte

Adm. direktør Aase Aa. Lundgaard understreker at Deloitte har valgt å flytte sitt norske hovedkontor til OperaKvarteret fordi Bjørvika fremstår som et meget attraktivt område.

Bolig

5 000

boliger

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme ca. 5 000 boliger. De første boligene i OperaKvarteret stod ferdig i 2010.

2011

De første familiene flytter inn i boliger på Sørenga.

65 000

kvadratmeter

Antall kvadrameter næring/handel som er blandet inn for å gjøre Bjørvika til en levende bydel.

Kultur & handel

65 000

kvadratmeter

På gateplan i Bjørvika vil det komme ca. 65 000 m 2 lokaler jevnt fordelt i alle byggene. Her vil man vil finne et variert tilbud av forretninger, restauranter, kaféer, treningssentre, gallerier samt andre servicetilbud. Bjørvika blir en levende bydel!

Munch

Munch-museet

Etter en langvarig strid om hvor Oslos nye Munch-museum skal bygges, ble politikerne enige om å legge det nye museet til Bjørvika våren 2013. 27. mars 2009 vant det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg med utkastet «Lambda».

Operaen

Operaen

Den Norske Opera & Ballet

Operaen er Oslos største turistattraksjon med ca. 1.7 millioner mennesker innom i året.

I 2011 hadde operaen totalt over 400 forestillinger og konserter med ca. 300 000 besøkende.

2018

nye Deichman

Etter all sannsynlighet vil Deichman stå ferdig 2018.

Kunsthall Oslo

Kunsthall Oslo er ikke-kommersiell rom for kunst i Bjørvika som åpnet i september 2010.

Kart over Oslo
Sukkerbiten

Sukkerbiten

HAV Eiendom AS har fokus på å etablere gode, temporære byrom på tomtene i byutviklingsprosessen av Bjørvika. Det er viktig å skape liv mens byggingen av byen pågår. Sukkerbiten er et slikt temporært byrom. For tre år siden tok HAV Eiendom AS initiativ til å etablere et kulturtilbud for folket på en av de mest sentrale tomten i Bjørvika. I samarbeid med Øyafestivalen åpnet Sukkerbiten i 2010. I 2012 tok Øya et hvileskjær, og ga stafettpinnen videre til noen av byens viktigste kulturdriftere. Mmw arkitekter AS har prosjektert og utformet en temporær løsning for Sukkerbiten i 2013. Sukkerbiten består av en rekke containere som er plassert etter og oppå hverandre.

Transport og kommunikasjon

Taxi, buss, tog, flytog og trikk

Innenfor en gangavstand på 5 minutter

19

Minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen med flytog.

100 000 000

Oslo S er Norges travleste knutepunkt. Om noen år forventer man at så mange som 100 millioner vil være innom Oslo S i løpet
av ett år.

Dronning Eufemias gate

Bjørvikas hovedgate skal være en 43 m bred og 700 m lang aveny.

Diagonale vil ligge i Dronning Eufemias gate!